Energibolaget AB

Vi besiktigar Sveriges fastigheter

Energideklaration

Vi utför energideklaration på alla typer av fastigheter. Allt från villor till större och mer komplexa byggnader

OVK-besiktning

OVK-besiktningar av certifierade OVK-kontrollanter för såväl normala som komplexa byggnader

Energiberäkning

En grundligt utförd beräkning över byggnadens energibehov inför ert bygglov

Energikartläggning

En kvalitetssäkrad energikartläggning för ert företag

Areamätning

Bekräfta er byggnads taxerade area via en areamätning. Boka med annan tjänst och få rabatt.

Radonmätning

Mätning av radonhalten (bq/m3) för er bostad, lokal eller arbetsplats